Kommentarer til lokalplaner, kommuneplaner og regionplaner

Bevaringsforeningen tog ved sin opstart i år 2000 hurtigt kontakt til Teknisk Udvalg og Teknisk Forvaltning og har siden fortsat kontakten. Nu er der især kontakt til Plan- og Miljøudvalget og Plan- og Byg afdelingen. Vi har dog også kontaktet Kultur- og Fritidsforvaltningen og gjort opmærksom på, at vi er en kulturel forening, der eksempelvis uddeler bevaringspriser og arrangerer ture. Vi har blandt andet arrangeret tur til Møntmestergården og Den gamle by i Århus.

Bevaringsforeningen modtager emails om lokalplaner. De bliver drøftet ved bestyrelsesmøder og derefter kommenteret. 
Det samme gælder kommuneplaner og regionplaner.

Kommentar til Kommuneplan 2013-25

Bevaringsforeningen har  givet Kommentar til kommuneplan 2009-20 

Kommentar til udviklingsstrategi 2028

samt i 2011 kommentar til Udviklingsstrategi 2024

I 2001 var der en kommentar på Internettet i forbindelse med Regionplan for Århus Amt, som blev kaldt Spor i Landsbyen.

I 2006 var der kommentarer til Kommuneplan 2005-16 

Til aktiviteter

Til startside