Velkommen til hjemmesiden for Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
 

Bestyrelsen

Aktiviteter

Vedtægter

Bliv medlem

Kontakt

 

Landsbyvandringer digitalt

 

Links

 

 

For øjeblikket er der debat om Torvet i Silkeborg. Se Bevaringsforeningens holdning i bestyrelsens høringssvar til Udviklingsstrategi 2024

Der er også en indsigelse i forbindelse med salget af Torvet.

Bevaringsforeningen opfordrer til bevaring af Hinge Præstegård, der er bevaringsværdig og som menighedsrådet vil rive ned.

Bevaringsforeningen blev stiftet i januar 2000 og har indtil 2007 heddet Bevaringsforeningen for Lokalsamfundene i Gjern Kommune, derefter Bevaringsforeningen for Lokalsamfundene i Silkeborg Øst. Fra den 26.marts 2009 blev foreningen udvidet til at dække hele Silkeborg Kommune og hedder nu Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune.

Foreningen har især til formål at gøre opmærksom på værdien af bevaring af de gamle bygninger i lokalsamfundene, Tidligere var det især Fårvang, Sorring, Gjern, Voel, Grauballe, Toustrup og andre landsbyer i Gjern Kommune, der var tænkt på, men det gælder nu alle lokalsamfund og landsbyer i Silkeborg Kommune. -

Hvis der bliver revet ned med for hård hånd og bygget parcelhuse i stedet mister lokalsamfundene deres præg af oprindeligt at have været landsbyer eller gamle stationsbyer.

Samtidig mistes muligheden for at fornemme landsbyens historie.

Det synes vi er uheldigt!
For at påvirke udviklingen har vi stiftet en Bevaringspris og vi har udtalt og udtaler os i forbindelse med lokalplanerne. - Samtidig opfordrer vi  kommunen til at lave bevarende lokalplaner for lokalsamfundene.

Silkeborg by opfatter vi efter den 26.marts 2009 også som ansvarsområde. Der er et kommuneatlas for Silkeborg, men hvordan forvaltes det? Silkeborg by skal ikke ødelægges ved fjernelse af ældre bygninger, der hører til dens unge historie, som planlagt by og med fantastisk vækst. Bygningerne har fortælleværdi.